אתר כרטיסי אשראי  - סליקה

כרטיסי אשראי מתגלגלים

ביטול עסקה

סליקה

כרטיסי אשראי בנקאיים

בקשת הלוואה

לסטודנטים

לחיילים

לחברי מועדון

קישורים

נכיון צ'קים מסחריים, כיצד מבצעים נקיון צקים מיסחריים או נכיון עסקאות כרטיסי אשראי?

פעילות חוץ-בנקאית שמתבצעת על ידי חברת ניכיון הצ'קים או נכיון כרטיסי אשראי. חברה לנכיון צ'קים קונה מכם את הצ'ק הדחוי, הצ'ק החוזר, ובמקרים אחרים את החוב אשר חייבים לכם. זאת כמובן תמורת עמלה מסוימת שעליכם לשלם לחברה.

 


נכיון אשראי או נכיון צ'קים

בעל עסק, אפשר ללקוחותיך לשלם בפריסת תשלומים בכרטיסי אשראי בתאריכים הנוחים להם, כך תגדיל את פוטנציאל הרכישה שלהם. אפשר להם לשלם במספר תשלומים.
הם ייהנו מעסקת תשלום ואתה תקבל את התשלום במזומן ומיידית מחברה לנכיון אשראי.
זוהי פעילות חוץ-בנקאית, שאינה מצריכה שינוי כלשהו במערכת המחשוב או בתהליך העבודה. התהליך שמתבצע הינו אוטומטי על פי מועדי התשלום שסוכמו עם בית העסק .

יתרונות סליקת כרטיסי אשראי:
עידוד הלקוחות שלך לשלם בתשלומים
שליטה בתזרים המזומנים, שיפור התזרים וצמצום האובליגו של החברה
הקדמת מועד התשלום עבור עסקאות תשלומים ארוכות טווח
גידור ומניעת חשיפה לתנודות בשער חליפין/ריבית
חיסכון בריביות שהנך משלם
קבלת מידע מלא על העסקאות שנקלטו במערכת ועל הזיכויים שנעשו בגינן
חיסכון בשעות עבודת הנהלת החשבונות

שימו לב! כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל כרטיס אשראי, שיוצעו על ידי חברות כרטיסי האשראי והם באחריותם של חברות האשראי ולקוחותיהם בלבד. תקנון האתר - הסכם שימוש  

משקיעים שוק ההון בורסה השקעות פיננסיות      הלוואות מימון אשראי     כרטיס אשראי כרטיסי סליקה   ריהוט משרדי