אתר כרטיסי אשראי  - סליקה

כרטיסי אשראי מתגלגלים

ביטול עסקה

סליקה

כרטיסי אשראי בנקאיים

בקשת הלוואה

לסטודנטים

לחיילים

לחברי מועדון

קישורים

ביטול חיוב על עיסקה שלא בוצעה או חיוב גבוה מהמוסכם - כרטיס סליקה כרטיסי אשראי בנקאיים או חוץ בנקאיים איתם נבצע קניות בבתי עסק, בחנויות או באינטרנט.

נוכה מחשבון האשראי שלך סכום כסף עבור קניה מעולם לא ביצעת - מה עושים?

קיבלת את ריכוז התשלומים החודשי בכרטיס האשראי לביתך , עברת על רשימת התשלומים ולפתע הסתבר לך שנוכה סכום כסף עבור קניה מעולם לא ביצעת. מה לעשות?

 

על מי מוטלת חובת ההוכחה במקרה של הכחשת עסקה?

כאשר לקוח מחויב על עסקה שלא ביצע, או שחויב בסכום שונה מזה שעליו הוסכם - הוא יכול לפנות לחברת האשראי בהקדם ולהודיע על השימוש לרעה, חברת האשראי נדרשת לזכות את חשבונו תוך 10 ימים מיום מסירת הודעת הלקוח עד לבירור מעמיק.
נושא הערעורים מוסדר בחוק כרטיסי חיוב, שהפיקוח עליו נתון בידי בנק ישראל. חובת ההוכחה במקרה של הכחשת עסקה היא על הלקוח, משמע, הלקוח צריך להראות שלא הוא ביצע את העסקה. נדרשת רק טענה מבוססת, ואז עובר הנטל לכתפי המנפיק.
בברור, הלקוח וחברת האשראי פונים לבית העסק בדרישה להציג את חתימת הלקוח המתלונן כראיה לביצוע העסקה ובמקרה כזה ישוו את החתימה שמופיעה על גבי שובר העסקה לחתימות אחרות שלכם ועל פי זה יוחלט אם לזכות אתכם או לא. ומכאן חובת ההוכחה היא על בית העסק.
בכל מקרה של שימוש בכרטיס בזדון על ידי גורם זר, הלקוח אינו אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה לאחר שמסר הודעה למנפיק כל זאת במקרה של עסקה עם שובר.
 

מה עושים במקרה של חיוב בסכום שונה מזה שעליו הוסכם ?
 

במקרה של חיוב בסכום שונה מזה שעליו הוסכם בעסקה, עלי הצרכן להודיע לחברת האשראי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעת חברת האשראי על החיוב. חברת האשראי מחויבת להשיב לצרכן את סכום החיוב במקרה שהעסקה לא בוצעה, או לזכותו בהפרש במידה שחויב בסכום גבוה מהמוסכם – וזאת בתוך 15 יום ממועד הודעת הצרכן.

מה עושים במקרה שהעסקה נעשתה מרחוק, למשל בטלפון ללא חתימה ?
 

גם כאן חשיבות קריטית למועד הגילוי, ויש לפנות לחברת האשראי בכתב עד 30 יום מקבלת הדו"ח. חובת ההוכחה כי אכן בוצעה עסקה מוטלת על החברה, אלא שכאן היא קשה יותר, והסיכוי לקבל את הכסף חזרה גבוה יותר .

רצוי לדעת אפשר להכחיש גם סוג עסקה וסכום עסקה - זה במקרה שתעמדו על שלכם ובמיוחד אם אין שום אסמכתא לעסקה, ואל תשתכנעו לדבריו של נציג שירות לקוחות שיגיד לכם שאין מה לעשות, אולי הוא לא יודע מה לעשות אבל לפי החוק הם חייבים לחייב אתכם בדיוק במה שסוכם איתכם במעמד העסקה.

הסכנות  הטמונות בשימוש בכרטיסי אשראי

הנוחות שבשימוש יוצרת תחושה מציאות מדומה כאילו החיוב אינו קיים, עד להפתעה במועד החיוב, הקניות שביצענו בתשלומים הקטנים ומרובים מצטברים עם הזמן למשכנתא שנייה, שווי המתנות הניתנות באמצעות הנקודות או הכוכבים הוא קטן ויש לבדוק היטב את כדאיות המבצעים.

שימו לב! כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל כרטיס אשראי, שיוצעו על ידי חברות כרטיסי האשראי והם באחריותם של חברות האשראי ולקוחותיהם בלבד. תקנון האתר - הסכם שימוש  

משקיעים שוק ההון בורסה השקעות פיננסיות      הלוואות מימון אשראי     כרטיס אשראי כרטיסי סליקה   ריהוט משרדי